Susnet

2007-01-02

Micke gillar hopp och lek

I dag är jag lite extra glad.
Jag har länge letat ett bra ställe att bygga lite hopp, ns, berms och andra roligheter på. Lämpliga platser är inte lätta att hitta av flera orsaker. Först och främst får det inte vara för långt hemifrån. Med småbarn får det inte bli ett femtimmarsprojekt att sticka iväg och bygga/hoja lite, då blir det allt för sällan. Detta begränsar området rätt kraftigt. Sedan är här i allmänhet platt, inte bra. Ytterligare en försvårande faktor är att hela närområdet där jag bor är gammal havsbotten, sandbotten alltså, vilket gör tillgången till lämpligt naturligt byggmaterial rent ut sagt kass.
Nog om svårigheterna och över till varför jag är glad! Ett ställe som jag ofta bara cyklat förbi förut visar sig efter närmare syning lämpa sig bra för ändamålet. Vem kunde ana? Till fördelarna räknar jag närheten till hemmet - det tar fem minuter på cykel, materialtillgången - trä, sten och jord möjliggör både stabila hopp och ramper. Det finns även befintligt stignät som slingrar sig nerför i lagom lutning. Lite röjning av närgångna buskar är allt som behövs för att få görmulliga utförsspår att leka i.
Jag förutser att jag kommer logga många terapitimmar i mitt nya, ännu icke namngivna, lekrum.
Fortsättning följer...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar