Susnet

2008-11-01

Mer Boxxer-mek

Efter ett gäng körtimmar var det dags att byta ytterbens-olja på Boxxern. Det är alltså oljan som smörjer bussningarna som innebenen glider i. Jag har dessutom inte varit riktigt nöjd med hur mycket den rampar upp mot slutet av slaget. Jag har inte fått ut mer än 175-180 millimetrar trots rätt tuffa tag. Byte av oljan i ytterbenen är busenkelt och beskrivs föredömligt på sidan 66 i pdf:en på RS websajt. Men om man som jag vill minska upprampningen i slutet att slaget rekommenderar jag ett tillägg till proceduren.
Det är dessa man lämnar öppna medan gaffeln komprimeras. Fast utan returratten på plats då... Ett glas rödtjut underlättar hela proceduren :-)

När olja fyllts i ytterbenen genom hålen i botten och det är dags att skruva fast bottenskruvarna gör så här:
- Skruva i båda skruvarna men inte ända in. Lämna några millimeter mellan skruvskallen och ytterbenet.
- Komprimera gaffeln, hur mycket är en smaksak. För mig är ungefär halva slaget lagom.
- Tryck ner bottensruvarna mot ytterbenen så att innerbenens kolvar inte längre tätar mot ytterbenen. Det kommer att pysa till när övertrycket som skapats släpps ut. Det kan vara besvärligt att komprimera vänstra benet (med fjädern). Jag tycker det går enklast om man vänder gaffeln upp och ner och komprimerar den medan man lägger sin vikt på den fem-millimeters insexnyckel som passar i skruvskallen. Det finns säkert nåt mer raffinerat sätt :-)
Högerbenet (som bara innehåller dämpning, ingen fjäder) "sugs" in i slaget.

Vad man nu åstadkommit är mindre luft i ytterbenen som skapar övertryck när den komprimeras. I obelastat tillstånd kommer det att råda ett litet undertryck i ytterbenen som verkar som en negativ fjäder och gör gaffeln ultraplush första centimetrarna. Genom att experimentera med hur mycket gaffeln komprimeras innan bottenskruvarna dras åt kan man variera upprampningen i slutet av slaget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar